Kommunen skriver om privat børnepasser

https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/pasning/private-tilbud/til-foraeldre-med-en-privat-boernepasser

“Der findes to typer private børnepassere.”

“Den ene er selvstændig erhvervsdrivende, og passer dit barn i sit eget hjem og i den anden bliver du arbejdsgiver, og dit barn bliver passet i din private bolig “

Hos mig vælger du en løsning, hvor jeres barn bliver passet i mit hjem, og hvor vi sammen finder de gode rammer for jeres barn.

“Tilskud – hvem kan få tilskud til aflønning af privat passer? “

“Du er berettiget til at modtage tilskud til aflønning af en privat børnepasser, når du dokumenterer, at du har et pasningsbehov. Det gør du ved at skrive dit barn op på den kommunale venteliste. 

Dit barn kan passes af en privat børnepasser fra det er 6 måneder gammelt, til det starter i skole.”

I skal som altid skrive jeres barn op på den kommunale pasningsliste, men efterfølgende, takke nej, til kommunens plads.
I skal komme forbi til en snak i min private pasningsordning, så sørger jeg for resten.